skip to Main Content

Lokale retningslinjer

Forøvrig følger NFF retningslinjene fra Helse- og omsorgsdepartementet om å begrense antall kontakter. Status per fredag 6. november er som følger:

Toppfotballen går som normalt, under egne, strenge toppfotballprotokoller. Det er ikke anledning til å spille kamper i breddefotball senior.

Kretsmesterskapet for ungdom, samt U20-sluttspill, i Randaberg Arena, går som planlagt, men helt uten tilskuere. Deltakende klubber blir tilskrevet per epost.

Sone- og kretslagsaktivitet avlyses fram til etter nyttår. Vi anbefaler at alle treninger på tvers av ulike klubber avlyses.

Alle fysiske møter og kurs i regi av NFF Rogaland avlyses fram til nyttår. Vi anbefaler at klubbene følger NFFs eksempel. Unntak må være møter som vurderes som kritisk.

Sesongavslutninger for lagene, seniortreff og andre sosiale samlinger på klubbhus e.l. anbefales utsatt til nyttår.