skip to Main Content

Neste årsmøte er i februar 2021, og valgkomitéen har derfor startet sitt arbeid med å finne de rette
menneskene til de ulike vervene i klubben. De som er på valg er:
– Leder
– Nestleder
– Styremedlem

Vi i valgkomitéen tar svært gjerne imot tips til gode kandidater som kan bidra til den viktige jobben styret har til å bygge idrettsglede i IL Havdur.
IL Havdur er en klubb med stabil økonomi og engasjerte ledere og trenere innen gruppene idrettsskole, fotball og håndball. Klubben gjør en stor jobb for lokalmiljøet og er et viktig tilbud for mennesker i alle aldre.

Hovedstyret er klubbens øverste organ, hvor de ulike gruppene idrettsskole, fotball, og håndball har en representant, samt styremedlem, leder og daglig leder.

De ulike gruppene tar seg av den daglige driften, mens hovedstyret møtes månedlig for å styre klubben med et bredt og overordnet mål.

Går du med en liten lederspire i magen? Kjenner noen andre som kunne passe til et verv hos oss? I så tilfelle er valgkomitéen takknemlig for alle tips.

Frist for innsendelse av forslag er i første omgang 04.01.21

Kontaktinfo:
Linn Albrigtsen tlf: 98487799, epost: linn.albrigtsen@gmail.com
Kjersti Skei tlf: 92429818, epost: kjerstiskei@hotmail.com
Med vennlig hilsen
Valgkomitéen IL Havdur