skip to Main Content
Hei og godt nytt år ⭐️
Styret har besluttet at all trening skal utgå i uke 1, med muligens forlengelse uke 2.
Dette er basert på økt lokal smitte og karantenedager. På trening er det blanding av skolene, og årskull på flere lag.
Vil poengtere at om smittesituasjonen utvikler seg i positiv retning så vil vi så fort som mulig gjøre nye vurderinger i forhold til å åpne opp for treninger igjen.
For håndball og idrettsskole så må det ihht nye retningslinjer settes opp ny tildeling på tider i hall grunnet maksantall på 20 istedenfor 50 som tidligere.
Dette vil sannsynligvis også påvirke fotballen med treninger i Stangeland Arena.