skip to Main Content

Ønsker din bedrift firma profilering i Stangeland Arena?

Det er flere gode grunner til at du skal bli samarbeidspartner til IL Havdur.

  1. Du støtter IL Havdur som bidrar til glede og aktivitet for mange hundre barn og unge.
  2. Vi i ILHavdur forsterker miljøet og styrker samholdet i Sørabygda.
  3. Vi i IL Havdur er en positiv omdømmebygger for idrettslaget, kommunen og for våre
    samarbeidspartnere.
  4. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du også forsterke samholdet innad i din bedrift.
    Samt eierskapsfølelsen og stolthetsfølelsen til dine ansatte, ved å være synlig på våre arenaer.
  5. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du også forsterke merkevaren din.
  6. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du å øke omsetningen din ved å være synlig på våre arenaer.

Det finnes en rekke muligheter for profilering hos oss.

– Logoeksponering via drakt og klubbklær. – Logoeksponering via skilt. – Logoeksponering via digital markedsføring.

I tillegg til ulike tilskudd, offentlige midler, inntekter ulike dugnader ber vi om støtte fra det lokale næringslivet.

Sammen skaper vi idrettsglede og samhold.

Ønsker din bedrift – å være synlig i vårt idrettslag ?

Ta kontakt med daglig ledere for pris osv

mvh Linda Reke 93 03 63 41