skip to Main Content

Det innkalles herved til årsmøte i IL Havdur.

Tid: Tirsdag 10. mars 2021 kl. 1900

Sted: Havdurhuset, Tjelta (evt. digitalt om COVID-19 situasjonen ikke tillater fysisk)

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til Leder i IL Havdur, ved Jone Hamre, leder@havdur.no senest 2 uker før årsmøte, innen 24. februar 2021.

Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside www.havdur.no 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøte, må en være fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser.

Tjelta 18.01.2021

IL Havdur

I