skip to Main Content

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge åpnes opp

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både ute og inne i de tre kommunene fra idag 27. Januar. Begrensning innendørs er satt til grupper inntil 20 personer.

De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

Heile forskrifta :

https://www.sola.kommune.no/…/midlertidig-forskrift-om…

Sola kommune si heimeside der dette vert omtalt:

https://www.sola.kommune.no/…/gradvis-gjenapning.45729…