skip to Main Content

Jobber du, eller kjenner du noen som jobber med beredskap?

IL Havdur ønsker å skape en beredskapsgruppe tilknyttet klubben og søker derfor etter personer i Sørabygda som jobber i, eller har relevant erfaring fra, politi-, brann-, eller helsevesen, arbeid med rus, barn i sårbare situasjoner eller annet sikkerhet- og beredskapsarbeid.

Målet vårt er at beredskapsgruppa skal gjøre oss bedre på forebygging og trening på håndtering av uønskede hendelser, samt at gruppa kan være en støttespiller ved reelle hendelser.

En perfekt mulighet til å bidra for bygda og idrettslaget, innen ditt eget spesialfelt.

Ta kontakt med daglig leder Linda K Reke om du er interessert, eller ha spørsmål eller kommentarer.

Mob 93 03 63 41 eller mail daglig_leder@havdur.no