skip to Main Content

Politiattest

Til alle Trenere, oppmenn og foreldre som er med som ledere i IL Havdur

Organisasjonsplanen for IL Havdur: Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Hvem skal vi ha attest fra? Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. Det er bedre å ha for mange attester enn en for lite.

For vedlegg til politiattest kontakt: daglig_leder@havdur.no