skip to Main Content

 

Kreftforeningen gjennomfører årlig en nasjonal innsamlingsaksjon som heter Krafttak mot kreft, hvor frivillige er med på dør-til-dør aksjon for å samle inn penger til forskning på kreft mot spredning. Forskning har bidratt til at stadig flere pasienter får tilbudet om mer effektiv og tilpasset behandling, som igjen kan gi mer tid. Tid til å være sammen med de en er glad i. Tid til å leve.
Målet i år på landsbasis er å samle inn 40 millioner, hvor 2,7 millioner er fra Rogaland.

 

Frivillige lag i Havdur ønsker å bidra og tirsdag 14. mars vil spillere ringe på dører i bygda i regi av Krafttak mot kreft. Innsamling er åpnet på Vipps 491076 og digitalt https://digitalinnsamling.kreftforeningen.no/team/havdur – i flere dager.

 

Ta godt imot håndballspillere fra Gutter2014/2015, Jenter2014/2015, Jenter2013, Gutter2012 og Damelaget.
Tusen takk til spillere med lagledere, og givere som bidrar for oss alle <3