skip to Main Content

Hei- har du Fotball/ Håndball sko, treningsklær, Havdur klær osv. som du ikke bruker lengre?

Vi i Havdur ønsker å lage «arvesentral med klær /utstyr til trening» i Stangeland Arena.

2Arvesentralen» i Stangeland Arena- Du kan levere inn treningsutstyr til håndball og fotball som kan komme andre til nytte- samtidig som du kan se om det er noen du kan bruke.

Vi trenger å få et lite «lager får vi starter opp»

Har du noen som du ønsker å gi til oss i Havdur?
– alle som leveres inn må være rent og helt.
Utstyr kan leveres fra 1 august i Stangeland Arena.

Merk posen til Havdur.
Posen settes foran døren inn til kontoret i Stangeland Arena.
14. august «åpner» arvesentralen – hvis vi får inn nok utstyr 😊

Vi håper at dette kan være til gleder for alle sammen 😊
mvh IL Havdur v/ Linda 93 03 63 41.