skip to Main Content
Takk – Tormod.
IL Havdur har mottatt en stor gave etter Tormod Stangeland.
Det er vanskelig å finne ord som beskriver vår takknemlighet for gaven som vi har mottatt.
Tormod var en helt unik person og hadde et stor hjerta for oss i Havdur. Tormod var alltid på plass når vi trengte hjelp, han stilte alltid opp.
Gaven fra Tormod – skal bygge videre på samhold og glede for alle i Sørabygda- alle som bor i Sørabygda er velkomne til å bruke «idrettsparken» vår.
Vi i Havdur, trenere, foreldre føler at vi har et stort ansvar for at store og små har det godt i Sørabygda. Vi har over lang tid hatt lyst til å oppgradere Havdurhuset, så huset kan bli en møteplass med ulike aktiviteter for alle i Sørabygda.
Nå har vi mulighet til dette – Samhold – med hjerta for Sørabygda.
Tusen takk- på vegne av alle i Havdur.