Skip to content

Idrettslaget Havdur er bygget rundt tre verdier; idrettsglede – samhold – dugnadsånd.
Havdur er avhengig av dugnad innsatsen fra frivillige, sine medlemmer og foresatte for å kunne tilby idrettsaktiviteter i Sørabygda.
Vi håper alle som er tilknyttet idrettslaget vårt ser verdien i slikt arbeid.
Hvis alle er med, blir dugnadene mer overkommelige.

Dugnad er også en sosial sammenkomst og nytt vennskap skapes.
Sørabygda – det er bare gode folk her – velkommen til dugnad store og små.

Dugnadsoppgaver.
Medlemmer / for barn under 15 år så gjelder dette foresatte.
Bidra på en positiv måte slik at 10- 15 timer dugnad pr år blir kjekke for deg og andre i klubben.
Ulike dugnad/aktiviteter blir tildelt via lagleder osv.
Sammen skaper vi idrettsglede – samhold – dugnadsånd

ALLE lagdugnader skal godkjennes av styre i gode tid før oppstart av dugnaden.
NB! Ingen lag har lov å ha salgsdugnader i mai, oktober eller november- disse mnd er forbeholdt klubbdugnad. 

Januar
Flaskeinnsamling
Lag: Gro/ J15 Håndball

Februar:
Flaskeinnsamling:
Håndball G15 Linn Albrigtsen

Stangeland Arena – vaske og rydde i hallen/garasjen)
Ansvarlig: Dugnadsansvarlig  i fotball.
Deltar: Fotball

Mars:
Flaskeinnsamling:

April:
Flaskeinnsamling:
Fotballjenter 2010/11- Siv Maren

Fotball jenter 17/ G2010 Skrapelodd Spond

Mai
Vårrengjøring Havdurhuset inne og ute
Vårrengjøring Stangeland Arena ute
Vårrengjøring ned vask av kiosk i Dysjalandshallen
Ansvar: Dugnadsansvarlig håndball og fotball
Deltar: Alle

Mai: 
Salgsdugnad: Bambus produkter
Ansvar: HS
Deltar: Alle i klubben

Mai:
Flaskeinnsamling:
Lag: Håndballjenter 2011 Veronica Stangeland

Juni:
Flaskeinnsamling:
Lag:

Dragefestivalen – Parkeringsvakta venter på dato….
Ansvar: Håndball gruppen
Deltar: Håndball

Tine Fotball skole
Ansvar: Fotball gruppen
Deltar:

Juli:
Flaskeinnsamling:

August:
Flaskeinnsamling:
Lag:

Dato xxx
Høst rengjøring ute Havdur huset og Stangeland Arena
Ansvar: Dugnadsansvarlig fotball og håndball
Deltar: Klubbdugnad – alle

September:
Flaskeinnsamling:

Loddsalg:
Deltar: Alle i klubben
Ansvar: Hovedstyret

Oktober:
Flaskeinnsamling:

Dato : November
Havdurknotten
Ansvar: Leder for Havdurknotten.
Deltar :Fotballgruppen

Stavanger Forum dugnaden
Ansvar: Stian Vartdal
Deltar: Klubbdugnad – for alle.
invitasjon på Spond til alle.

November:
Pante dugnad.
Lag:

Salgsdugnad for alle i klubben.
Ansvar: Hovedstyret
Deltar: Alle i klubben.

Desember:
Flaskeinnsamling:

NB! Ingen lag har lov å ha salgsdugnader i Mai, oktober eller november- disse månedene er forbeholdt klubbdugnad fra hovedstyret.
Alle lag salgs dugnader skal søkes om til styret – for godkjenning.

Dugnad 2024

Ønsker laget ditt å selge Spond Skrapelodd i 2024 Spond – sendt mail til daglig leder, så tildeler vi mnd. etter hvert oversikt for 2024 nederst på denne siden.
Mail: Daglig-leder@havdur.no
Navn på laget:
Ønsker mnd?

Ønsker ditt lag pante dugnad.? 

Søknadsfrist:  5.Januar.(Da fordeler vi pante dugnadene for hele året)
Navn på laget:
Søker om måned:
Søknad sendes til daglig leder.
10.01.2024.NB! Det kom inn 3 søknader – som er fordelt.
Ønsker ditt lag flaskeinnsamling – sende en melding til daglig leder så skriver vi deg opp.

Alle lag har mulighet til å «søke» om en pante dugnad pr år.
Lage som har fått tildelt pante dugnad  – må melde i fra i gode tid hvis de ikke skal gjennomføre dugnaden, slik at andre lag kan overta.
Hvis det er en måned hvor ingen lag har meldt seg- så kan tidligere lag få tildelt en ny pante dugnad

Flaskeinnsamling/pantedugnad er en flott måte å samle inn penger på og er en viktig inntekt i Havdur.
Vi ser at det er et stort behov for flere lag å gjøre noen ekstra for lagbyggingsaktiviteter, sosiale tilstelninger, egenandel til reiser på turneringer osv.
Vi ønsker å hjelpe alle lag som har behov for å «fylle opp lagkassen» sin med det.
Pante dugnaden  vi har ved pr i dag ved Havdurhuset overtar nå lagene.

Dvs. All inntekt ved flaskeinnsamlingen/pante dugnaden går til laget ditt. (* se info nedenfor)
Dere bestemmer selv om dere vil stå ved Havdurhuset eller om dere vil gå på dørene i byggefeltet, om dere vil samle inn privat i familien osv..
Vi ønsker at barn og unge selv skal engasjerte i «egne dugnad» når det er anledning til det.
Alle lag som ønsker å benytte seg av flaske innsamling/pante dugnad – sender en «søknad» til daglig leder.

Inntekt ved dugnad: Rutine for lagkasser – se info under ØKONOMI/LAGKONTO

Info til medlemmene:
En gir ikke medlemmene anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad.
Det forventes at medlemmene / foresatte bidrar med dugnad inntil 10 – 15 timer pr. år.

Idrettslaget er avhengig av at medlemmene bidrar.
Videre forventes det at medlemmene selger lodd for klubben/salgsdugnad
Alle dugnadsinntekter tilfaller klubben.

Ved betalte dugnader kan gruppene bestemme at deler av
inntekten (inntil kr 80 pr time) skal godskrives det enkelte medlem.
Dette vil da bli listeført, og oppspart beløp kan benyttes som egenandel på reiser. Beløpene skal stå på idrettslagets konto.
Dersom medlemmet slutter, vil beløpet ikke bli utbetalt, men tilfalle idrettslaget.

«Enkelt lag kan innvilges med inntil kr 10.000 for sponsormidler og i tillegg kr 1.500 per spiller for
dugnadsmidler per kalenderår.

Sponsorinntekter som overstiger kr 10.000 fordeles 60% til laget og
40% til idrettslaget.
Eksempelvis dersom ett lag klarer å skaffe til veie sponsormidler kr 20.000 vil kr
10.000 + kr 6.000 gå direkte til laget og kr 4.000 går til idrettslaget.

Det er totalsummen som gjelder, antall dugnader eller sponsorer er ikke av betydning.
IDRETTSGLEDE – SAMHOLD – DUGNADSÅND
Organisasjonsplan for Havdur IL, vedtatt på årsmøtet 09.02.2012 20

Hovedstyret skal informeres og godkjenne avtalen(e).
Pengene skal benyttes til lagbyggingsaktiviteter og sosiale tilstelninger.
Det er også viktig å presisere at dugnader som fremskaffes av hvert enkelt lag ikke går på bekostning
av de årlige avtalefestede dugnadene som Havdur har inngått. Men at de kommer i tillegg dersom en
ønsker å gjøre noe ekstra for laget

ALLE lagdugnader skal godkjennes av styre i gode tid før oppstart av dugnaden. 

2024
Ønsker ditt lag – Flaskeinnsamling /pante dugnad?
sendt melding til : Daglig_leder@havdur.no
Frist: 5.Januar. 2024
Svar: 7. Januar 2024

Innleverte Søknader:
Håndball  J15 Gro Haram ønsker å ha i begynnelsen av Januar 2024
Håndball G15 Linn Albrigtsen ønsker å ha i begynnelsen av Februar 2024
Gutter15(2007/08/09/10) Linn Albrigtsen ønsker å ha i begynnelsen av mars 2024

Spond Skrapelodd- sendt mail til daglig leder, så tildeler vi mnd. etter hvert. 

Januar:
1.
2.
3.
Februar:
1.
2.
3.
Mars:
1. Håndball G2012 -Helle Klepp.
2. Fotball J2010 – Siv Maren.
3.
April:
1.
2.
3.
Mai:
klubbdugnad- Salg av Bambus produkter uke 16 og 34
Fotballgruppen har loddbøker
Juni:
1.
2.
3:

Juni.
1.
2.
3.
Juli
sommerferie

August:
1.
2.
3.
September:
1.
2.
3.
Oktober  og November er klubbdugnad
Salgsdugnad: Bambus sokker + Juleloddsalg. 
Desember:
1,
2.
3: