skip to Main Content

Idrettslaget Havdur er bygget rundt tre verdier; idrettsglede – samhold – dugnadsånd.
Havdur er avhengig av dugnad innsatsen fra frivillige, sine medlemmer og foresatte for å kunne tilby idrettsaktiviteter i Sørabygda.
Vi håper alle som er tilknyttet idrettslaget vårt ser verdien i slikt arbeid.
Hvis alle er med, blir dugnadene mer overkommelige.

Dugnad er også en sosial sammenkomst og nytt vennskap skapes.
Sørabygda – det er bare gode folk her – velkommen til dugnad store og små.

Dugnadsoppgaver.
Medlemmer / for barn under 15 år så gjelder dette foresatte.
Bidra på en positiv måte slik at 10 timer dugnad pr år blir kjekke for deg og andre i klubben.
Ulike dugnad/aktiviteter blir tildelt via lagleder osv.
Sammen skaper vi idrettsglede – samhold – dugnadsånd

Dugnadsoversikt 2022

Januar
04.01. Flaskeinnsamling kl 17-19- Tildelt: lagdugnad

Februar:
02.02.Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: lagdugnad

12.2. lørdag kl 10-14 Stangeland Arena – Ned vaske og rydde i hallen/garasjen
Ansvarlig: Dugnadsansvarlig  i fotball.
Deltar: Fotball

Mars:
09.03. Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: Lagdugnad

April:
Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: lagdugnad

2.mai mandag og 3.mai tirsdag.
Vårrengjøring Havdurhuset inne og ute
Vårrengjøring Stangeland Arena ute
Vårrengjøring nedvask av kiosk i Dysjalandshallen
Ansvar: Dugnadsansvarlig håndball og fotball
Deltar: Alle

Sponjobb Autopia:
Ansvar: Jon Thomas – Stian Vartdal
Deltar: klubbdugnad – alle

19 april kl 1600
25 april kl 1600
20 april kl 1600
24 april kl 2000

Mai:
Flaskeinnsamling – Tildelte lag

Juni:
Flaskeinnsamling – Tildelte lag.

Dragefestivalen – Parkeringsvakta – (Helgen 11-12 Juni)
Ansvar: Håndball gruppen
Deltar: Håndball

Parkeringsdugnad Sømmevågen 18-19.juni Rikssamlingsjubileet 2022
Dugnaden går ut på å planlegge parkeringsforholda og gjennomføre ein god parkeringsplan dessse to dagane.
Ansvar: Håndball og Fotball- kontakt dugnad ansvarlige i gruppen – hvis ditt lag ønsker å bidra på denne dugnaden.
Håndball – 1 dag Fotball 1 dag
Deltar: ca 2 lag( 10×2) pr dag fra Håndball og Fotball
Inntekt: Parkeringsavgift på 50,- pr bil – går direkte til laget.
Fotball: Steinar Rasmusen J2007
Håndball: Hege Aksdal J+G 2014

Tine Fotball skole
Ansvar: Fotball gruppen
Deltar:

Juli:
Flaskeinnsamling – utgår

August:
Flaskeinnsamling- Tildelte lag.

Dato xxx
Høst rengjøring ute Havdur huset og Stangeland Arena
Ansvar: Dugnadsansvarlig fotball og håndball
Deltar: Klubbdugnad – alle

September:
Flaskeinnsamling- Tildelt lag

Oktober:
Flaskeinnsamling – tildelte lag

Dato xxx Havdurknotten
Ansvar: Leder for Havdurknotten.
Deltar :Fotballgruppen

Stavanger Forum dugnaden
Ansvar: Stian Vartdal
Deltar: Klubbdugnad – for alle.

November:
Flaskeinnsamling – tildelte lag.

Salgsdugnad
Ansvar: Hovedstyret
Deltar: Alle

 

Desember:
Flaskeinnsamling – tildelte lag.