skip to Main Content

Idrettslaget Havdur er bygget rundt tre verdier; idrettsglede – samhold – dugnadsånd.
Havdur er avhengig av dugnad innsatsen fra frivillige, sine medlemmer og foresatte for å kunne tilby idrettsaktiviteter i Sørabygda.
Vi håper alle som er tilknyttet idrettslaget vårt ser verdien i slikt arbeid.
Hvis alle er med, blir dugnadene mer overkommelige.

Dugnad er også en sosial sammenkomst og nytt vennskap skapes.
Sørabygda – det er bare gode folk her – velkommen til dugnad store og små.

Dugnadsoppgaver.
Medlemmer / for barn under 15 år så gjelder dette foresatte.
Bidra på en positiv måte slik at 10- 15 timer dugnad pr år blir kjekke for deg og andre i klubben.
Ulike dugnad/aktiviteter blir tildelt via lagleder osv.
Sammen skaper vi idrettsglede – samhold – dugnadsånd

Dugnadsoversikt 2023

Januar
10.01.  Flaskeinnsamling kl 17-19- Tildelt: lagdugnad

Februar:
15.02.Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: lagdugnad- J2010 Håndball / Tone Eriksen.

(Stangeland Arena – vaske og rydde i hallen/garasjen)
Ansvarlig: Dugnadsansvarlig  i fotball.
Deltar: Fotball

Mars:
Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: Lagdugnad

April:
19 april- Flaskeinnsamling kl 17-19 Tildelt: lagdugnad/ J2011 Håndball/Veronica Stangeland

Mai
Vårrengjøring Havdurhuset inne og ute
Vårrengjøring Stangeland Arena ute
Vårrengjøring ned vask av kiosk i Dysjalandshallen
Ansvar: Dugnadsansvarlig håndball og fotball
Deltar: Alle

Mai: 
Salgsdugnad: Bambus sokker
Ansvar: HS
Deltar: Alle i klubben

Mai:
Flaskeinnsamling – Tildelte lag J2012 Håndball Øyvind

Juni:
Flaskeinnsamling – Tildelte lag.

Dragefestivalen – Parkeringsvakta 10-11.juni.
Ansvar: Håndball gruppen
Deltar: Håndball

Tine Fotball skole
Ansvar: Fotball gruppen
Deltar:

Juli:
Flaskeinnsamling – utgår

August:
Flaskeinnsamling- Tildelte lag.

Dato xxx
Høst rengjøring ute Havdur huset og Stangeland Arena
Ansvar: Dugnadsansvarlig fotball og håndball
Deltar: Klubbdugnad – alle

September:
Flaskeinnsamling- Tildelt lag

Loddsalg:
Deltar: Alle i klubben
Ansvar: Hovedstyret

Oktober:
Flaskeinnsamling – tildelte lag

Dato : November
Havdurknotten
Ansvar: Leder for Havdurknotten.
Deltar :Fotballgruppen

Stavanger Forum dugnaden
Ansvar: Stian Vartdal
Deltar: Klubbdugnad – for alle.

November:
Flaskeinnsamling – tildelte lag.

Salgsdugnad
Ansvar: Hovedstyret
Deltar: Alle i klubben.

Desember:
Flaskeinnsamling – tildelte lag.

 

Flaskeinnsamling er en flott måte å samle inn penger på og er en viktig inntekt i Havdur.

Vi ser at det er et stort behov for flere lag å gjøre noen ekstra for lagbyggingsaktiviteter, sosiale tilstelninger, egenandel til reiser på turneringer osv.
Vi ønsker å hjelpe alle lag som har behov for å «fylle opp lagkassen» sin med det. Flaskeinnsamlingen vi har ved pr i dag ved Havdurhuset overtar nå lagene.

Dvs. All inntekt ved flaskeinnsamlingen går til laget ditt. (* se info nedenfor)
Dere bestemmer selv om dere vil stå ved Havdurhuset eller om dere vil gå på dørene i byggefeltet, om dere vil samle inn privat i familien osv..
Dere kan også har flere flaskeinnsamlinger hvis dere ønsker det- Vær kreative og engasjer spillerne.
Vi ønsker at barn og unge selv skal engasjerte i «egne dugnad» når det er anledning til det.
Alle lag som ønsker å benytte seg av falske innsamling – sender en «søknad» til lederen i gruppen.

NB! Vi har kun en «regel» når det gjelder panting av flasker.
Flaskene skal pantes i butikken- Coop Extra Tjelta- pantelappen/kvitteringen leveres inn i kassen / pengen settes inn på Coopkorte til IL Havdur – Merkes med lag: eks Håndball J2010.
Dugnad skjema + kvitteringer : sendes til daglig_leder@havdur.no
Oversikten over lag som blir tildelt flaskeinnsamling står ovenfor i dugnadsoversikten.