skip to Main Content

Hvordan få nøkkel i IL Havdur?
Å ha nøkkel til området er et ekstra privilegium til de medlemmene som jobber for klubben og som bidrar til miljøet.
Eks: Trenere, oppmenn og personer med verv i klubben.

Kriterier for å få innvilget «søknad» om nøkkelroller er:

 1. Du må være betalende medlem av klubben.
 2. Du må følge klubbens bruksreglement.
 3. Levert inn gyldig politiattest.
 4. Betalt medlemskontingent.

Nøkkel gjennom roller og verv
Dersom du har en roller eller verv (styret/utvalg) i klubben som gir rett til nøkkel, vil du få tildelt nøkkel hvis behov.
Dersom du fratrer rollen/vervet vil du umiddelbart miste retten til nøkkelen.
Og nøkkelen må innleveres til daglig leder.

Generelle regler for nøkkelinnhaver:
Utlån:
Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre gjelder også egne barn.
Ansvar for å låse:
Nøkkelinnhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkelinnhaver, at alle dører inkl. møterommet er låst og lys er slukket.
Viktig å sjekke nødutganger ikke er blokkerte og er låste.

Inndragelse av nøkkel
For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man oppfylle klubbens nøkkelkriterier.
Vurderer nøkkel ansvarlig i klubben at kriteriene ikke blir oppfylt, blir konsekvensen at nøkkelen ikke utleveres.
Unnlatelse til å levere tilbake nøkkel på forespørsel kan gi utestengelse fra klubben.
All utlevering og inndragelse/returnering av nøkler skal skje gjennom klubbens nøkkelansvarlige.
Medlemmer skal ikke personlig overlevere eller overta nøkler fra andre medlemmer. Nøkkelansvarlig i klubben er: Daglig leder.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere
Det finnes to typer nøkler:
K1 : Passer til alle låser
K2 : Passer til utvalgte rom og områder.

K1 tildeles medlemmer av styret og utvalgene, samt medlemmer med spesielle roller hvor dette er godkjent av styret.
K2 tildeles
De som får godkjent «nøkkelsøknadene» hos de respektive utvalgene.

Tapt nøkkel
Mister du nøkkelen, må du betale kr. 200,- i erstatning
IL Havdur
18.01.2022

Spond INFO : 

Hvordan kommer jeg igang som administrator medå lage en gruppe?

Opprett en Spond-profil i appen eller på https://spond.com/register.

 1. Gå til profilen og klikk på “Grupper” og deretter “Lag gruppe”.
 2. Skriv inn et gruppenavn og legg til eventuelle undergrupper. NB Alltid med Klubb/gren/lag : Havdur Håndball Gutter 2010
 3. Spesifiser aktiviteten (fotball, kor, seiling osv.) og aldersgruppe (barn, voksne eller blandet) til gruppen.
 4. Lag en gruppe beskrivelse som vil bli presentert for nye medlemmer når de blir invitert.
 5. Klikk “Lag gruppe” for å gjøre ferdig oppsettet av gruppen.
 6. Rediger gruppeinnstillinger som egne medlemskapsfelter eller administratorroller.
 7. Inviter medlemmer. Les mer.

Hvordan blir jeg et medlem av en gruppe?

En gruppeadministrator kan invitere deg enten ved å bruke kontaktinformasjonen din eller ved å dele en gruppelink/-kode med deg. Prosessen er litt ulik avhengig av tilfellet.

Jeg har ikke mottatt en gruppekode:

 1. Last ned Spond-appen fra App Store eller Google Play (den er gratis!).
 2. Register deg og opprett en profil i appen.
 3. Aksepter gruppeinvitasjonen på “Gruppe”-menyen.

Jeg har mottatt en gruppekode:

 1. Last ned Spond-appen fra App Store eller Google Play (den er gratis!).
 2. Register deg og opprett en profil i appen.
 3. Trykk “Fyll inn kode”-knappen på “Gruppe”-menyen og følg instruksjonene.

Hvordan kan jeg forlate en gruppe?

Gå til gruppen > trykk “mer” og scroll ned til “forlat gruppe”

Les mer om Spond.no

Norges Idrettsforbund
LovhefteLes mer. (Ekstern link)
Retningslinjer publisering av bilder/film av barn – Les mer. (Ekstern link)

Lov for idrettslaget Havdur, stiftet 19. mars 1947.
Oppdatert og godkjent av årsmøtet 29.02.2016 Last ned. Pdf)

Lovnorm for idrettslag
lovnorm-for-idrettslag (pdf)

Organisasjonsplan:
Organisasjonsplan Havdur 2022
Organisasjonsplan Havdur 2022

Reise / Refusjon:
Vi refunderer ikke utgifter i km eller ferje til og fra kamp.
Refusjon_reiseregning_Havdur_mal