Skip to content
Håndbok
Havdur – Håndball Håndbok

Årshjul for Håndball
Årshjul for håndballen

Dokumenter:
Retningslinjer-reise-14-Nov-2022
Navneliste ved overnatting/reise
Sportslig utviklingsplan for Havdur håndball revidert 2017.05.09
Beredskapsplan for IL Havdur avd håndballgruppe
Søknad skjema-deltakerliste-utgifter-ved-tuneringer -turer-Cup-osv

Lisens & Forskring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13år.
Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet frem til 31.08. det påfølgende år.
De som fyller 13år i 2019 betaler lisens for perioden 01.01.2019-31.08.2019 (halv lisens).
For de som begynner å spille håndball etter 01.01. gjelder egne priser.
Spillere må ikke benyttes i kamp før lisensen er betalt, og er ikke forsikret på trening.
Lisensen kan hentes ut fra www.minidrett.no.
Hvis spilleren ikke har fått opprettet lisens, ta kontakt med sportslig leder.
Spillere under 13år er forsikret gjennom NIF, så lenge de er registrerte medlemmer i klubben.

 

Omberamming av kamper

Hvordan omberammer jeg kamper?
1. Ta kontakt med motstander for å avtale ny tid.
2. Er det hjemmekamp må du avklare med sportslig leder.
3. Skal du benytte kamptid på fredager kl.18.00-20.00 må du avklare med sportslig leder om banen er ledig.
4. Gi beskjed til dommerne som er satt opp. Laget som omberammer har ansvaret for å skaffe nye dommere til kampen.
5. Logg deg inn på www.minidrett.no og trykk på «TurneringsAdmin» nederst. Velg «omberammingssøknader» i fanen til venstre.

Terminliste, resultater og tabeller
Se link: www.handball.no/system/kamper/?t=o&s=200739

Banedagbok
Se link: www.handball.no/system/banedagbok/

Treningstips
Se link: www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/

Årsrapport
Under finner dere mal til årsrapport.
Det er trenere og oppmannens ansvar at årsrapporten skrives og sendes inn ved sesongslutt.
Send til leder@handball.havdur.no
Mal årsrapport JG6-JG12
Mal årsrapport JG13-JG16
Mal årsrapport SENIOR