Skip to content

Havdur holder til på Tjelta, sør i Sola kommune.

Tjelta ligger langs RV510 Kleppvegen både sørover fra Sola eller nordover fra Klepp. En annen innfartsåre er fra øst (Sandnes/Malmheim) på FV378 Tjeltavegen. Disse veiene leder til en rundkjøring ved Rimi Tjelta/Dysjalandhallen. GPS koordinater for rundkjøringen ved Rimi Tjelta:

Idrettslagets anlegg ligger ved hhv Tjelta Stadion (Havdurhuset), Dysjaland skole og Håland skole.

 • Havdurhuset: Her finnes Tjelta stadion med to gressbaner (hovedbanen og TS banen), samt IL Havdurs klubbhus. Dette ligger nord-vest for rundkjøringen ved Rimi Tjelta ved å følge skilt mot Stadion.
 • Dysjaland skole: Her finner man Dysjalandhallen (innendørs hall, svømmeanlegg) øst for rundkjøringen ved Rimi Tjelta. Det er også en ballbinge og full størrelse kunstgressbane tilknyttet Dysjaland skole.
 • Håland skole: Det finnes også en ballbinge tilknyttet Håland skole videre nord-øst fra IL Havdurs klubbhus. Alternativ tilkomst til Håland skole er å kjøre av RV510 vestover på FV379 ved Rægehallen og følge Vigdelsvegen

Besøksadresse:
Eikebergvegen 8, 4054 Tjelta

Postadresse:
Postboks 14, 4063 Tjelta
Organisasjonsnummer: 983 402 445
Kontonummer: 3206.20.59043

daglig_leder@havdur.no
Kontaktpersoner for håndball og fotball ligger under gruppene.

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.