Skip to content

Turnering og kretsgodkjenning

Havdur Fotball ber alle som skal melde sine lag på turneringer å undersøke om den godkjent av dens respektive fotballkrets før man vurderer påmelding. Rogaland Fotballkrets har bekreftet at

1) Spillere er kun dekket av skadeforsikring i godkjente turneringer
2) Alle godkjente turneringer listes opp i NFFs søkeverktøy for turneringer

Vi har sett at enkelte turneringsledelser sender ut invitasjoner til samtlige trenere/oppmenn i utvalgte klubber, eller til ledergruppa/breddeleder/ungdomsleder. Da er det viktig at man forholder seg til Havdur Fotballs interne turneringsbestemmelser (antall turneringer klubben støtter) samt hygienefaktorer som kretsgodkjenning.

Bestemmelse om at en turnering skal være godkjent er hjemlet i NFFs Breddereglement, Kapittel 6. Breddereglementet ligger på lovdata.no og sanksjoneres av Forbundsstyret eller Forbundstinget.

Siden vår egen turnering Havdurknotten alltid søker godkjenning bør vi også være ansvarlige og kun melde oss på godkjente turneringer. Miniavdelingen har de siste årene meldt på samtlige lag (dersom det passer for støtteapparat) i to utvalgte eksterne turneringer hhv vår og høst. Disse er godkjent av Rogaland Fotballkrets. Det samme gjelder en turnering som 6-års lagene har deltatt de siste årene på som kun er for 6-års lag.

Så før du vurderer å melde på ditt lag, gå inn på NFFs søkeverktøy. Legg inn krets, aktuell tidsperiode og aldersgruppe (fra-til) i søkebildet.

https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx?AdvancedSearch=True&SFID=365

Det er selvsagt også mulig å kontakte turneringsledelsen for ikke-godkjente turneringer og oppfordre dem til å søke kretsen om godkjenning.

 

NFFs bredderegement

Link – Les mer.

 

Prosedyre ved fotballskade

Alle som spiller fotball for Havdur er omfattet av en grunnforsikring. Det er et vilkår at vedkommende er medlem av klubben. Støtteapparat, spiller (foreldre/foresatte), styre og idrettsskadeforsikringen har alle ulike ansvarsområder i prosedyren. Ved skade er saksgangen som følger:

Akutt behandling ► Informer om skade/forsikring ► Registrer skade ► Behandling ► Oppfølging

Se vedlagt prosedyredokument (docx og pdf format) for detaljer på hvert hovedpunkt.

Alle skader som trenger behandling og oppfølging skal registreres, både av hensyn til behandling/oppfølging, eventuelle komplikasjoner samt ajourhold av skadestatistikk.

Prosedyren revideres årlig i januar/februar, dette sammenfaller med Fotballforbundets fornyelse av fotballforsikringen. Dersom vedlagte prosedyrer ikke er oppdaterte innen slutten februar vennligst ta kontakt med Havdur Fotballs styre omgående.

Dokumenter
2015.03.08 – Prosedyre ved idrettsskade- Fotball – pdf
2015.03.08 – Prosedyre ved idrettsskade- Fotball – word

 

Spillerforsikring

Dette er en kort oppsummering av forsikringsordninger for alle fotballagene i Havdur Fotball. Det er forventet at alle lagledere/støtteapparat setter seg inn i dette og informerer foreldre om at det finnes en informasjonsside om det på havdur.no.
Om forsikringsordningene

Fotballforsikringen er gyldig fra 1. mars til siste dag i februar året etter. Den går til automatisk fornyelse til medlemmer som er registrert som aktive i IL Havdur Fotball. Den enkelte spiller (evt representert ved foreldre/foresatte) kan vurdere om denne vil kjøpe en frivillig utvidet tilleggsforsikring. Se http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2011/Hvorfor-utvidet-forsikring/ for detaljer om utvidet forsikring.

Fotballforsikringen er en obligatorisk grunnforsikring/lagforsikring fra og med fylte 13 år. Alle klubbens registrerte trenere, lagledere og dommere er også innlemmet i denne. For å være dekket av forsikringen har klubben et ansvar for at spillere, trenere, lagledere og dommere er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Barn under 13 år er innlemmet i en obligatorisk grunnforsikring under Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Skader som oppstår på barn som er under 13 år er dekket av forsikringen dersom skaden oppstår i aktiviteter som er i regi av klubben. Barn under 13 år er ikke alltid registrert i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS). Ved skade må klubben sende en bekreftelse av den skadede sitt medlemskap i Havdur og at skaden skjedde under organisert trening/kamp, det skal da henvises til forsikringsselskapets skadenummer som ble opprettet ved registrering. Bekreftelsen skal sendes til skade@idrettshelse.no

Priser:

Relevante forsikringsordninger for IL Havdur Fotballs spillere i 2015:


Se: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ for detaljer om ytelser og priser.

 

Skader og Forebygging

Medisinveske

Alle lag skal ha medisinveske med isposer, isspray, støttebandasje, sportstape, plaster og annet utstyr som kan være nyttig i akutte tilfeller. Ta kontakt med materialforvalter dersom medisinkoffert mangler eller den må etterfylles.

Veiledning for akutt skadebehandling
Alle støtteapparat skal sette seg inn i grunnleggende behandling av vanligste skader/ulykker som kan skje på en fotballbane. Se vedlegg, laminer gjerne en kopi til å ha i medisinveska.

Skadefri
Skadefri – Fotball – en portal fra Senter for idrettsskadeforskning. Det er en egen underkategori som omhandler fotballskader. Hvilke skader er mest hyppige, hvordan unngå- og forebygge mot skader. Hovedfokuset må alltid være å unngå skader. God og riktig oppvarming er et godt hjelpemiddel for å oppnå nettopp det. Skadefriportalen inneholder blant annet en guide som heter Spilleklar, som beskriver ulike Oppvarmingsøvelser man kan bruke.

Helårsfotball – Kulderåd fra Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund har noen rådgivende retningslinjer rundt fotball i lave temperaturer. De er skrevet av leder for NFFs medisinske utvalg Thor Einar Andersen. Ull er ikke tull!

Dokument:
Veiledning for akutt skadebehandling