skip to Main Content
Navn Dommer mobil Foresatt mobil Kan dømme opp til
Alexander Risa 450 88 371 11
Håvard  Melstveit Vigre 413 89 262 11
Line Strømstad 405 46 663 11
Nattaphat Chinkratok 483 84 271 11
Nora Eline Berner 904 75 310 11
Jaran Eriksen 465 22 244 902 44 929 9
Markus Bjelland 469 71 378 9
Oliwier Sieklicki 486 28 216 9
Sanne Rasmussen-Østerhus 959 25 809 9
Sara Elise Berner 450 03 099 913 72 137 9
Mathilde Tveit 412 26 752 7
Mattias Gilje 923 09 899 942 78 230 7
Mia Klepp 412 07 743 975 04 335 7
Sander Bore 923 57 830 454 27 058 7
Torje Østhus 951 23 005 7
Victoria Oftedal 934 08 442 7
Adrian Birkeland 401 07 010 5
Anders Rege 465 55 900 988 11 804 5
Benjamin Tjelta 992 48 378 5
Falk Tveit 412 26 752 5
Gabriel Pelan 942 45 957 5
Krister Vold Frafjord 957 62 787 5
Lars Ragnar Harveland 908 51 723 5
Oskar Borsheim Lauridsen 951 47 652 5
Robin Nordmo Larsen 469 77 688 977 37 522 5
Tomasz Suchowiecki 922 01 128 5
Maria Strømstad 405 41 915 917 09 984 5
Aleksander Reke 483 48 251 3
Askild Helland Sola 905 44 279 3
Daniel Kaldestad 950 66 622 3
Emil Edgar Haukåssveen 472 32 982 3
Fredrik Flood-Engebretsen 408 45 865 3
Mathias Oftedal 934 08 442 3
Noah Sanne Hermansen 459 04 797 3
Phillip Wærnes 926 80 103 3
Reodor Bråthen Myrvang 924 64 242 3
Roni Lian-Ching 913 72 137 3
Storm Tveit 412 26 752 3
Isak Klepp 400 84 779 975 04 335 3

Dommeregninger

Dommerskjema

Fra 1.1.21 har vi fått ny ordning ang regnskap – Sigve slutter som kasserer og Hinna bokholderi as overta alt regnskap.

Regnskapsfirmaet betaler ut all «lønn» på dommerkort for Håndball og Fotball.

Rutinen – ved innlevering av dommerkort er :

1 Dommerkortet fylles ut

  1. Sendes til dommeransvarlig – for godkjenning.
  2. Dommeransvarlig – skanner det til Havdur@ebilag.com
  3. Kasserere i håndball/ fotball godkjenner i Tripletex
  4. Hinna bokholderi as utbetaler lønn innen 14 dager.