skip to Main Content

Leder:
Ann-Evy Helleberg
leder@handball.havdur.no
Mob 934 48 719

Nestleder/sekretær:
Thomas Jacobsen
nestleder@handball.havdur.no

Kasserer:
Kjetil Byberg-Moi
kasserer@handball.havdur.no

Sportslig leder:
John Helge Anderssen
sportsligleder@handball.havdur.no

Materialforvalter:
Kathleen Tveit
materialforvalter@handball.havdur.no

Dugnadsansvarlig:
Bjørn Helge Bore
dugnadsansvarlig@handball.havdur.no

Sandhåndballbane:

Sportslig utvalg:
John Helge Berntsen
Helle Klepp
Jakob Marthinsen

Kiosk:
Brandee Tønnesen
Øyvind Rege

Gruppemedlemer:
Christine Iren Steffensen
Ann Helen Hansen
Steinar Sola
Torunn Nicolaisen

Dommerkontakt:
John Helge Berntsen
Dommerkordinator barnekampledere:
Karen Bjørnaa