skip to Main Content

Leder/Sekretær:
Ann-Evy Helleberg
leder@handball.havdur.no
Mob 934 48 719

Nestleder:
Thomas Jacobsen
nestleder@handball.havdur.no

Kasserer:
Kjetil Byberg-Moi
kasserer@handball.havdur.no

Sportslig leder:
John Helge Anderssen
sportsligleder@handball.havdur.no

Materialforvalter:
Kathleen Tveit
materialforvalter@handball.havdur.no

Dugnadsansvarlig:
Bjørn Helge Bore
dugnadsansvarlig@handball.havdur.no

Sandhåndballbane:

Sportslig utvalg:
Helle Klepp

Kiosk:
Håndballgruppe

Gruppemedlemer:
Karen Bjørnaa
Christine Iren Steffensen
Øyvind Rege
Ann Helen Hansen
Brandee Tønnesen