Skip to content

Leder:
Thomas Jacobsen
leder@handball.havdur.no
mob 988 93 490

Kasserer:
Lene Kathrine Strand
kasserer@handball.havdur.no
mob 452 52 098

Sportslig leder:
Linda-Merete Antonsen
sportsligleder@handball.havdur.no
mob 974 33 498

Nestleder/sekretær:

Materialforvalter:

Ole Petter Ølberg
materialforvalter@handball.havdur.no
Mob 40 24 92 21

Sportslig utvalg:
Linda-Merete Antonsen
Helle Klepp
Veronica Stangeland

Lisenser/ søknader økonomisk støtte.
Linda Krohn Reke
mail: Daglig_leder@havdur.no
Mob 93 03 63 41

Dugnadsansvarlig:
Dragefestivalen
Venke Byberg
dugnadsansvarlig@handball.havdur.no
Mob: 907 66 530

Karen B. Ølberg
mail:karenbjor@yahoo.no
mob: 928 54 293

Dommerkontakt:
Karen Bjørnaa
mob 928 54 293

Kiosk:
Oddvar Sele

Gruppemedlem:
Venke Byberg
Oddvar Sele
Rita Voll