Skip to content

I henhold til NIF’s regler skal all økonomi tilknyttet alle lag være tilknyttet klubben.

Grupper eller lag i Havdur har ikke anledning til å ha egne bankkonti – eller oppbevare dugnadspenger / lagpenger på privat konto.

For Havdur som klubb er det også viktig at lagkostnadene blir kostnadsført i klubbens regnskap fordi alle kostnader genererer momskompensasjon.
Idrettslag får ca 5% momskompensasjon av alle driftskostnader.

Retningslinjer i Havdur: Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via klubbens konto.

Ved innsamling av egenandel eks til cuper, treningsleirer eller felleskjøp o.l. benyttes fortrinnsvis Spond etter avtale med daglig leder.
Retningslinjene gjelder kun penger som er direkte tilknyttet laget (lagkonto/lagkasse)
Dersom man skal samle inn til betaling av salgdugnad/ loddbøker eller lignende ønsker vi at det ordnes via lagleder (lagleder samler inn og pengene og leverer de til daglig leder etter avtale)

Innskudd på lagkontoen
Alle innskudd til lagkontoen gjøres til Havdur sitt kontonummer 3206 20 59043
Alle innskudd  være merker med gren, årskull / jenter eller gutter for at det skal registreres på riktig lagkonto.
Eks: Fotball G2010

Spond Cashback
Alle lag i Havdur skal bruke Spond som informasjonskanal.
NB! Det er ikke klubbens medlemsregister – kun informasjonskanal.
I tillegg bør alle lag være registrert med Spond Cashback.
Ved etablering av Spond cashback oppgis IL Havdur som navn med organisasjonsnummer 983 402 445 og kontonummer 3206 20 59043 Inntekter fra cashback tilfaller lagkontoen i sin helhet.

Betale faktura
Når laget skal betale en faktura, så sendes den til: havdur@ebilag.com
Faktura attesteres av daglig leder + kasserer fra håndball eller fotball.
VIKTIG! Inngående faktura blir lest automatisk.

Refusjon av utgifter
Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra «lagkontoen» sendes inn til daglig_leder@havdur.no

Øvrig
Lagleder bør føre et eget “miniregnskap” slik at man har en oversikt selv over hvor mye som står på lagkontoen.
Ved behov kan man også få info av daglig leder.
Dersom lag slås sammen vil også lagkontoene slås sammen.
Hvis det er midler igjen på et lag som blir oppløst vil dette tilfalle klubben.

mvh IL Havdur / Styret