Skip to content
Alle skal få være med på leken i Havdur.
Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.
Idretten og frivilligheten er hjørnesteiner i lokalsamfunnene og for mange det sosiale limet i samfunnet

SØKNAD OM MIDLER FRA “FOR ALLE”

IL Havdur har midler tildelt fra Sparebankstiftelsen SR-BANK.
Medlemmer med utfordrende økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av idrettslaget.
Medlemmene kan søke om støtte til for eksempel kontingent, egenandel på turer eller utstyr til bruk på trening/kamp/konkurranse.

Søknad = en enkel henvendelse pr mail eller telefon
Søknaden behandles konfidensielt.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med daglig leder.
Daglig-leder@havdur.no / mob 93 03 63 41