skip to Main Content

Se vedlagt instruks til alle over 15 år som har verv/roller hvor man omgås mindreårige i utøvelsen av vervet.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Det betyr at man før 3 år må fremskaffe ny politiattest og fremvise til klubben.
Innhenting av politiattest er gratis.

Hvem skal vi ha attest fra ? ALLE trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som leder.

Gruppeleder skal ha info – hvis det er nye trenere/hjelpe trenere i teamet, registrere de i NIF og informasjon om politiattest. Daglig leder registrer politiattesten i NIF.

IL Havdur kan kontakte NIF – hvis politiattest uteblir fra trenere /oppmenn i klubben.

Havdurs prosess for innhenting av politiattestopplysning til sitt medlemsregister:


Mer informasjon:

Idrettsforbundet har en egen side om politiattest: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Kort oppsummert siterer vi fra idrettsforbundet svar på to sentrale spørsmål:

Hvorfor politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn

Hvilke forhold fremkommer i en politiattest?

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.