Skip to content

Medlemskontingent og treningsavgift.

I IL Havdur betaler du en treningsavgift i idrettslaget vårt.

Dette betyr at dersom du spiller håndball, kan du i tillegg spille fotball eller motsatt uten å betale ekstra treningsavgift.

Alle som har verv- er ledere/trenere/oppmenn i klubben, må være medlem av IL Havdur, og/eller bli registret som støttemedlem i klubben. De betaler kr 200 i avgift som ledere/støttemedlem.

Det vil i 2023 bli sendt ut EN medlemskontingent til hvert medlem i januar /februar.
Medlemskontingent på kr 200,-
Familiekontoret kr 500,- (Nytt fra 1.1.2022)

I tillegg til dette vil det bli fakturert treningsavgift to ganger i året (Januar for våren og august for høsten)

Treningsavgift pr år er satt ulikt i forhold til alder på lag aktivitet
Idrettsskolen 5 år Kr 500.
Idrettsskole og Mini avdeling 6 år til 12 år Kr 1100.
Ungdomsavdeling Kr 1300.
Senior avdeling Kr 1900.
Støtte medlem/ ledere/ verv kr 200

For å bli medlem trykk på Bli medlem.

Velkommen som medlem i idrettslaget Havdur – her vil du finne Idrettsglede, samhold og en god dugnadsånd.

Som medlem hos oss i Havdur så forplikter du deg, for barn under 18 år så gjelder dette foresatte.
Tildelte loddbøker skal selges ut.
Bidra på en positiv måte  10 timer dugnad pr år.
Ulike dugnad/aktiviteter blir tildelt via lagleder osv.

Medlemskontingenten betales innen forfall.

Spillere som etter purring ikke har betalt medlemskontingent får ikke trene eller spille kamper for klubben.
Bidra aktivt for et godt miljø i klubben – null toleranse for mobbing og baksnakking av spillere eller trenere, oppmenn osv.
Har du spørsmål – så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med daglig_leder@havdur.no

Info:
Det er Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Har du spørsmål eller ønsker noen å snakke med? ta kontakt med daglig leder i Havdur.

Hvis flere i familier ønsker å bli medlem etter at vi har fakturert familiekontoret.

Det er bare mulig å opprette en familie kontingent per periode (kalender år)
Dersom det allerede er fakturert familie kontingent, men det er behov for å legge til ny familiemedlemmer i en eksisterende familierelasjon – så må det nye betale medlemskontingent på kr 200,-
Nytt familie medlem vil inngå i familierelasjonen ved neste års fakturering.

MELDE DEG UT av IL Havdur. 
Ønsker du å slutte i IL Havdur – da må du melde deg ut av min idrett. (Hvis ikke vil du motta den årlige fakturaen fra oss)
NB Spond er ikke et medlemskap – det er informasjonskanalen vår.
Medlemskap er via min idrett og er personlig.
Mvh IL Havdur