Skip to content

Følgende klasser spiller på de ulike dagene:

Jenter og Gutter født 2014: Søndag 15/11 i Dysjalandshallen.

Jenter og Gutter født 2013: Søndag 8/11 i Dysjalandshallen.

Jenter 2012: Søndag 22/11 i Dysjalandshallen og Stangeland Arena.

Gutter 2012: Lørdag 21/11 i Dysjalandshallen og Stangeland Arena.

Jenter 2011: Lørdag 7/11 i Dysjalandshallen.

Gutter 2011: Lørdag 15/11 i Dysjalandshallen og Stangeland Arena.

Jenter 2010: Søndag 15/11 i Stangeland Arena.

Gutter 2010: Lørdag 14/11 i Stangeland Arena.

Jenter 2009: Søndag 22/11 i Stangeland Arena.

Gutter 2009: Lørdag 21/11 i Stangeland Arena.

Jenter 2008: Søndag 8/11 i Stangeland Arena.

Gutter 2008: Lørdag 7/11 i Stangeland Arena.

Ved fulltegning i klassene 2014-2011 vil vi åpne ekstra spilledager for disse klassene.

Kampene vil ha ulik varighet, men alle har bare en omgang for å få maks spilletid. 3’er kamper vil spille 14 min, 5ér og 7ér spiller 18, mens 9ér spiller 28. Minst tre kamper pr lag. Vi vil tilstrebe å få til en ryddig og effektiv gjennomføring av kampene.