Skip to content

Følgende roller finnes i dugnadslistene:

Sekreteriatsleder:

Øverste ansvarlige for turneringen denne dagen
Hovedansvarlig for kampgjennomføring, dommere, premieutdeling og kontaktperson for trenere/oppmenn/lag som spiller kamper.
Kontaktpunkt for parkeringsvakter.
Vakten besettes av trener/oppmann i Havdur
Heldagsvakt.

Sekreteriatsmedarbeider:

Sammen med sekreteratsleder ansvarlig for kamper, dommere, premieutdeling og kontaktperson for trenere/oppmenn/lag som spiller kamper.
Vakten besettes av trener/oppmann i Havdur
Heldagsvakt.

Kioskansvarlig:

Ansvarlig for gjennomføring av kiosk en dag av turneringen.
Kontaktpunkt for de andre i kiosken.
Heldagsvakt, men vil være fleksibel så lenge kiosken fungerer som den skal.

Koiskmedarbeider:

Skal gjennomføre salg av varer i kiosk, enten i Dysjalandshallen eller Stangeland Arena, etter oppgavefordeling av kioskansvarlig.
Halvdagsvakt hvor det forventes at man er tilstede når man er satt opp på vakt.

Kombivakt:

En kombinasjonsrolle hvor man kan måtte trø til på ulike felt. Både parkering, kisok og diverse arbeid kan falle inn under denne rollen.
Heldagsvakt, men fleksibel ift oppgaver som tildeles. Denne rollen vil da også kunne slippes hjem så lenge kiosk, parkering og sekreteriat har god kontroll.

Parkeringsvakt:

Ansvarlig for god gjennomføring av parkering på de travleste dagene, herunder skilting, markering av stengte områder, samt dirigering av gjester til turneringen.

Ytterligere info/ mer detaljerte stillingsinstrukser for de ulike rollene i turneringen for publiseres de neste ukene.