Skip to content

INNKALLING – ÅRSMØTE IL HAVDUR

Det innkalles til årsmøte i IL Havdur.
Tid: Onsdag 16. mars 2022 kl. 1900
Sted: Havdurhuset, Tjelta
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til Leder i IL
Havdur, ved Jone Hamre, leder@havdur.no senest 2 uker før årsmøte, innen 1.Mars 2022.
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår
hjemmeside www.havdur.no 1 uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøte, må en være fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser.
Tjelta 16.02.2022 ( info sendt på Spond til alle medlemmer)
IL Havdur v/ Jone