skip to Main Content

Havdur Fotballskole – Sommeren 2022 (uke 25, 32 og man/tirs i uke 33)

Havdur Fotballskole – Sommeren 2022 (uke 25, 32 og man/tirs i uke 33)

Vi i Havdur Fotball er stolte av å presentere ett av våre nye satsningsområder og tilbud. Vi ønsker å invitere alle 1.-7.klassinger til fotballskole i sommer. Dette er et nytt tilbud hvor barna får mulighet til å tilbringe en hel eller halv dag på klubbens fasiliteter hvor det blir barnepass/inneaktiviteter i Stangeland Arena ved starten og slutten av dagen, fylt på med fotballtrening og andre aktiviteter, samt lunsj midt på dagen.

Det vil være en spennende uke hvor fotball, sosialisering, mestring og trygghet skal stå i fokus. Det vil bli satt opp treninger med fokus på teknikk og ballbehandling, samt mye skyteøvelser og spill. Vi har som et mål at alle barn skal ha mulighet for å oppnå mestring og at alle skal bli sett hver dag.

Dagsplan:

Kl 08:00 – 10:00: Frokost (ikke inkludert), barnepass/inneaktiviteter
Kl 10:00 – 14:00: Fotballtrening, uteaktiviteter og lunsj.
Kl 14:00 – 16:00: Barnepass/inneaktiviteter

Mellom 08-10 og 14-16 er det mulighet for å slappe av med blant annet film, fotballkamp på storskjerm, fifa, brettspill, fussball og andre type spill gjennom vårt barnepass-tilbud.

Barna som har halv dag, møter ved Stangeland arena kl 09:50.

Sluttidspunkt: Alle barna som har hel dag, går hjem, eller må være hentet innen kl 16:00.

Huskeliste:

 • Frokost for dem som har barnepass
 • Egen drikkeflaske, husk å merke disse godt med navn. Det er mulighet for å fylle på flaskene.
 • Husk at alle barna må kle seg etter været og at barna smøres med solkrem før de kommer på fotballskolen.

Priser:

 • Full dag, ikke FFO-medlem: kr 1900,- per uke
 • Halv dag, ikke FFO-medlem: kr 1300,- per uke
 • Full dag, FFO-medlem: kr 1300,- per uke
 • Halv dag, FFO-medlem: kr 950,- per uke

Påmelding : https://club.spond.com/landing/courses/il-havdur/87166C62E5AD4D2E983A929FD6C5F46D/main_products

Kontaktperson:

Vibeke Berner, mobil: 91372137       ffo@havdur.no

Ønsker du å bidra positivt til fremtiden for Havdur og Sørabygda?

IL Havdur søker leder for håndball- og fotballgruppen.

Vi i Havdur driver vår aktiviteter fordelt på håndball og fotball.
Håndball og fotball har grupper som består av representanter fra alle de ulike alderskullene i idrettslaget.
Hovedstyret er klubbens øverste organ, og har det overordnede ansvaret, inkludert drift av Havdurhuset.

Vi søker nå etter ny gruppeleder for håndball- og fotballen.

Du vil få muligheten til få:

 • Videreutvikle Havdurs hovedaktivitet.
 • Bidra til et enda bedre oppvekst- og ungdomsmiljø i Sørabygda.
 • Legge til rette for veldig mange gode opplevelser for store og små sambygdinger.
 • Bli kjent med mange nye mennesker og bygge gode relasjoner.

Gruppeleders oppgave.

 • Lede arbeidet i håndball eller fotballgruppen, herunder styrearbeid.
 • Være en pådriver for gjennomføring av aktiviteter i gruppenes års hjul.
 • Samarbeide med daglig leder.
 • Deltakelse i hovedstyremøter.
 • Bygge lag av både små og store Sørabygdinger.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller forslag på andre som du mener vil passe.

Jone Hamre, Styreleder hovedstyret, tlf 976 49 727, epost: leder@havdur.no

Linda Krohn Reke, Daglig Leder, tlf 930 36 341, epost: daglig_leder@havdur.no

 

17-mai 2022

17.mai nærmer seg! Håper at både store og små i Havdur vil gå i folketoget på Sola. Ta med flagg, fløyter og godt humør. Oppmøte utenfor Coop Mega/Sola kl 15.30
Mvh Vibeke Ø.Lunde for Hovedstyret.

Søknad om politiattest- foreldre og foresatte som skal være med på tur.

Info.
Foreldre/foresatte som skal være med på turer, turneringer og cup i sommer trenger å fremvise politiattest til daglig leder i god tid før avreise.
Har du ikke politiattest – så må du søke snarest.
for mer info Kontakt daglig_leder@havdur.no

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer

 Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Noter dato for vårdugnad 2. mai og 3.mai kl. 17-20.

Info:
Tradisjonen tro trenger våre flotte fasiliteter en vårpuss, og alle medlemmer inviteres derfor til Vårdugnad 2. mai og 3.mai kl. 17-20.

Vi trenger å gjennomføre ganske mye forefallende arbeid, både utendørs og innvending, ved og rundt Havdurhuset og banene, Stangeland Arena og Dysjalandshallen. Spyling, luking, barking, nedvask, rydding og annen generelt forefallende arbeid er blant oppgavene, og vi trenger derfor mange til å være med. Da blir det også kjekkere.

Alle medlemmer/foresatte oppfordres til å delta, med mindre det krasjer med trening eller kamp. Dette er en viktig dugnad!

Sett av dagen – kjekt og sosialt å være med på dugnad.

Spørsmål, kontakt Marion Klingsheim Rege 93091431

INNKALLING – ÅRSMØTE IL HAVDUR

INNKALLING – ÅRSMØTE IL HAVDUR

Det innkalles til årsmøte i IL Havdur.
Tid: Onsdag 16. mars 2022 kl. 1900
Sted: Havdurhuset, Tjelta
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til Leder i IL
Havdur, ved Jone Hamre, leder@havdur.no senest 2 uker før årsmøte, innen 1.Mars 2022.
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår
hjemmeside www.havdur.no 1 uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøte, må en være fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser.
Tjelta 16.02.2022 ( info sendt på Spond til alle medlemmer)
IL Havdur v/ Jone

Nyhet i år- Familie kontingent 500,- pr år.

Nyhet i år- Familie kontingent 500,- pr år.

Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien.
Familie kontingent er 1 eller 2 voksen + antall barn (opptil 18 år)

Det følger med mange positive ting ved å være foresatte/medlem i Havdur.
I Havdur skapes vi vennskap og fellesskap på tvers av innbyggerne i Sørabygda.
Motivasjonen til alle voksne er å skape gode oppvekstvillkår for våre barn og unge i eget nærområde.

Som foresatte har du stemmerett – og kan være med kan å påvirke aktivitetene i klubben.
Meld deg inn Havdur – og får samlet familie kontiene på kr 500,- for din familie.

Kontakt oss- mail- så hjelper vi deg – med familie kontingent.

Hvem inngår i en «familie» i disse dager?
Samboere/ektefeller og deres barn under 18år, uavhengig av hvor barna bor.
Men en foreldre/foresatt kan kun være tilknyttet en familie relasjon.

NB! Faktura/kravet til familie kontingent sendes til alle i familien.
Men dette skal kun betales 1 gang (faktura har samme KID for alle familiemedlemmene).
Når faktura er betalt en gang skal den forsvinne fra MinIdrett for alle.

Medlemskap er et krav for å kunne delta i organisert idrett i Norge.
Dette gjelder selvsagt også i IL Havdur.

Alle utøvere og ledere må betale kontingent til IL Havdur for å få lov til å representere klubben.

NB! Treningsavgift kommer i tillegg pr medlem- denne blir fakturert to ganger pr år.

Ta kontakt hvis spørsmål mail: daglig_leder@havdur.no

Mvh IL Havdur / v Linda Reke

 

Informasjonsmøte Telenor Xtra FFO Havdur

Havdur Telenor Xtra FFO

Informasjonsmøte angående «oppstart» av utvidet FFO tilbud.
Sted: Havdurhuset 12.01.22 kl 1930-2030

Trykk her for påmelding til FFO

 

Møtet er for alle som har barn i 1-7.klasse.
Så enten om du bare ønsker å vite mer om hva FFO er og hva vi tilbyr, eller om du har meldt på / er interessert i å melde barna dine på, så ønsker vi dere velkommen!

mvh Vibeke Berner
FFO Leder- mob 913 72 137

Telenor Xtra FFO Havdur

Telenor Xtra FFO Havdur

Hva er FFO?

FFO er et aktivitetstilbud for gutter og jenter som går i 1.-7. klasse.
Tilbudet skal være både sosialt og gøy med fokus på fotball.
FFOen vil holde åpent 3 dager i uka og deltaker velger selv hvilke dager i uken de ønsker å delta.
Tilbudet inkluderer matservering, mulighet for å gjøre lekser med leksehjelp og trening.
Vi legger til rette for fysisk aktivitet uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå, og er opptatt av å tilpasse øvelser og aktivitet slik at alle barn opplever mestringsfølelse.
Vi legger også stor vekt på holdninger og et godt sosialt miljø.
Alle medlemmer av Telenor Xtra Havdur FFO er forsikret gjennom NFFs avtaler.
Oppstart vil være 1. februar 2022. Havdur vil følge skoleruten og holder derfor stengt ved normale høytider.

Hvordan ser FFO dagen ut? (ca tider)
Leksetid, sosialt samvær  1-1,5 time
Matservering 30-45 min
Fotballtrening 1 time og 15 min 
Rydding og frilek resten av dagen

Åpningstider
Mandag: 12:00-16:00
Tirsdag: 13:00-16:00
Onsdag : 13:00-16:00

Priser pr. mnd:
1 dag i uken: kr 650
2 dager i uken: 1 100
3 dager i uken: 1 500

Betaling:
Månedlig (1 dag i mnd). Trekkes automatisk i 10 mnd. Oppsigelsestid: 2 mnd skriftlig oppsigelse.

Informasjonsmøte 12.01.22 kl 1930 Havdurhuset.
Spørsmål – ta kontakt.
FFO leder: Vibeke S. Berner mob 913 72 137

Vi har ledig sponsorplass på coachjakken på arm og rygg.

Havdur oppgraderer coachjakken og ønsker flere sponsorer velkommen.
Vi har ledig sponsorplass både på arm og rygg.
Ta kontakt hvis ditt firma/din arbeidsplass ønsker et samarbeid med oss.
Sponsorinntekter bidrar til at barn og unge får et gode aktivitetstilbud i nærmiljøet.

Mvh IL Havdur v / Linda 93 03 63 41