skip to Main Content

Kontingent og treningsavgift i IL Havdur 2021

Kontingent og treningsavgift i IL Havdur 2021

For at spilleren skal være forsikret og spillerberettiget for Havdur i sesongen 2021 må treningsavgiften/kontingenten være betalt.

NB! De spillerne som ikke betaler treningsavgift/kontingent i Havdur er ikke spilleberettiget for klubben.

Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper.

Er du ny i kubben og ikke registrer deg ? – innmelding på hjemmesiden til Havdur.no

Klubben har ordninger for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale kontingenten/treningsavgiften

Alle barn har rett til å gå på en fritidsaktivitet uavhengig av familie økonomien.

Gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker.

Ta kontakt med daglig leder.

Har du sluttet i klubben ? da ønsker vi å høre i fra deg – du må i tillegg melde deg ut via min idrett.no

mvh. Linda Krohn Reke Daglig leder i Idrettslaget Havdur Mob 93 03 63 41 Daglig_leder@havdur.no

Jarl Roth tildeles NFFs HONORÆRE LEDERSTIPEND 2021

Gratulere til Jarl Roth med NFFs HONORÆRE LEDERSTIPEND

NOMINASJON TIL NFFs HONORÆRE LEDERSTIPEND

IL Havdur ønsker å nominere Jarl Roth til NFFs honorære lederstipend.

Jarl Roth er en rolig og beskjeden person som ikke skaper mye publisitet rundt egen innsats i IL Havdur, og fotballverden for øvrig, og vi synes at dette er en flott anledning til å vise Jarl  Roth at innsatsen hans blir lagt merke til og ikke minst satt pris på.

Jarl Roth har hatt en aktiv rollefigur i IL Havdur i en årrekke. Rollene hans oppigjennom årene har vært flere, men Jarl startet primært som trener.

Dette har utviklet seg, og i dag har Jarl flere ulike roller og verv i IL Havdur, men med særlig hjerte for jentefotballen.

Jarl har vært jenteleder for Havdur i flere år, i tillegg til å være spillerutvikler for alle spillerne i klubben, hvor han følger opp spillere fra mini til topp.

Jarl har tatt både b-lisens og spillerutviklerkurs og har trent aldersbestemte lag siden 2008.

Der det mangler på spillere er han løsningsorientert, og har på eget initiativ etablert samarbeidslagene på tvers av flere lokale lag for å bygge spillerstall stor nok til å ivareta lagene, og på den måten hindre at lagene blir oppløst.

Fokuset har alltid vært å gi alle spillerne tilbud, uavhengig av spillernes nivå. Et eksempel på Jarls engasjement er J2006 i 2019 og i 2020.

Midt i sesongen i 2019 mistet laget både trener og oppmann og holdt på å gå fullstendig i oppløsning. Uten egne barn på laget, var Jarl en av pådriverne for å redde laget.

Han fikk til ett samarbeid med Sola IL, og gikk inn som en av trenerne på laget. Etter at laget ble tatt over av Jarl, har laget blomstret opp. Spillerne har utviklet seg, og samarbeidslaget med Sola har bestått.

I tillegg til å trene J2006 og damelaget i 2020, har Jarl samtidig drevet FFO.

Jarl er også aktivt med i fotballstyret til Havdur, og en bidragsyter til at klubben holder fokus på det sportslige.

Jarl har en viktig rolle i Havdurs utvikling av sportsplan og 5 års handlingsplan. 2020 har vist seg for mange å være ett vanskelig år, anbefalingene og reglene rundt koronaen har vært åpen for tolking, noe som igjen har ført til at klubber har praktisert smittevern ulikt.

Som leder for flere samarbeidslag har det vært enda mer utfordrende for Jarl å navigere blant alle retningslinjene som er lagt frem.

Her har Jarl vist seg å være tro mot Havdurs retningslinjer samtidig som lagene har klart å holde oppe ett brukbart aktivitetsnivå.

Til tross for lag i utfordrende aldersgrupper og smittevernregler har lagene til Jarl holdt motivasjonen oppe. I tillegg til å holde aktivitetsnivået på «egne» lag, har Jarl vært en av pådriverne for å gi andre spillere i klubben ett tilbud. Da Team Viking i høst avsluttet treningene, var Jarl en av pådriverne for å starte opp tilsvarende utviklingstreninger internt i klubben, også da som en av trenerne.

Jarl har trent flere spillere som har tatt steget videre til andre klubber.

Tilbakemeldingene vi får på Jarl er at han er sindig, rolig og veldig inkluderende.

Behandler alle med respekt, enten de er motstandere, dommere, trenere, foreldre eller egne spillere.

Jarl er alltid beredt til å hjelpe andre, og stiller opp på møter. Han er kjent for å se den enkelte spiller, og gi konstruktive tilbakemeldinger på hva spillerne er gode til og hva spillerne trenger å øve mer på.

Jarl har omsorg for de rundt seg, og ser alle hver dag. Hvis han går hjem etter en trening og føler han ikke har sett en spiller tar han det som et nederlag. Hans virke og natur i Havdur samsvarer helt og fullstendig med strategiplanens visjon; fotball for alle og verdiene trygg, inkluderende og modig.

Jarl er uten tvil en ildsjel i IL Havdur, og har virkelig fortjent å få en utmerkelse som NFFs honorære lederstipend.

Havdurs verdier er idrettsglede, samhold og dugnadsånd.

Jarl har alltid fokus på idrettsglede og samhold.

Siden Havdur er tuftet på dugnadsånd er lønning av trenerne i utgangspunktet ikke praktisert.

All innsats Jarl har gjort igjennom alle årene er gjort på dugnad.

En fantastisk innsats for Havdur og lokalsamfunnet.

Mvh Aina Nylund Fotballeder IL Havdur

 

info fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

INFO :Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Målgruppe Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Mål, innretning og prioriteringer Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

1 Hva kan det søkes tilskudd til: Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at a) – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Vi i Havdur jobber for å inkludere alle i idretten- ALLE SOM ØNSKER Å DRIVE MED IDRETT SKAL FÅ ANLEDNINGE.

Er din familie din kategorien ovenfor – så ta kontakt. Linda Krohn Reke  Daglig leder i Idrettslaget Havdur  Mob 93 03 63 41

Selskap eller konfirmasjon på Havdurhuset 2021

Vi leier ut Havdurhuset til både små og store arrangementer for medlemmer, private og firma. Velg mellom Storsalen, Peisestova eller begge deler. Vi har stoler, bord og et godt utrustet kjøkken med hvitevarer.

Mer info under på denne hjemmesiden – under utleie.

Idrett- fritidsaktiviteter 5.februar 2021

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted/leid lokale bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Info – nye forskrifter fra Sola Kommune

Fra og med fredag 29. januar åpner de tre kommunene opp for idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne over 20 år, i grupper på inntil 10 personer. Aktivitet i publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet skal skje under tilsyn med at smittevernreglene følges. Det betyr at betjente treningssentre kan åpne.

For voksnes idretts- og fritidsaktiviteter utendørs åpnes det opp for grupper inntil 20, men avstandsregler og gjeldende smittevernråd og –regler må selvfølgelig følges også her.

https://www.sola.kommune.no/aktuelt/sola-sandnes-og-randaberg-apner-for-trening-og-servering.45743.aspx

Heile forskrifta finn de her:

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/icfa4d6c7-4cab-4b21-b11c-27c2c3a63b9c/forskrift-om-endring-i-midlertidig-forskrift-om-smitteverntiltak-sola-kommune.pdf

 

Info er fra Sola Kommune.

mvh IL Havdur.

Gradvis gjenåpning – Sola kommune

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge åpnes opp

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både ute og inne i de tre kommunene fra idag 27. Januar. Begrensning innendørs er satt til grupper inntil 20 personer.

De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

Heile forskrifta :

https://www.sola.kommune.no/…/midlertidig-forskrift-om…

Sola kommune si heimeside der dette vert omtalt:

https://www.sola.kommune.no/…/gradvis-gjenapning.45729…

Årsmøte IL Havdur 10.03.2021

Det innkalles herved til årsmøte i IL Havdur.

Tid: Tirsdag 10. mars 2021 kl. 1900

Sted: Havdurhuset, Tjelta (evt. digitalt om COVID-19 situasjonen ikke tillater fysisk)

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til Leder i IL Havdur, ved Jone Hamre, leder@havdur.no senest 2 uker før årsmøte, innen 24. februar 2021.

Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside www.havdur.no 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøte, må en være fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser.

Tjelta 18.01.2021

IL Havdur

I

Samarbeidsparter til Havdur-skilt i Stangeland Arena og hovedbanen.

Ønsker din bedrift firma profilering i Stangeland Arena?

Det er flere gode grunner til at du skal bli samarbeidspartner til IL Havdur.

 1. Du støtter IL Havdur som bidrar til glede og aktivitet for mange hundre barn og unge.
 2. Vi i ILHavdur forsterker miljøet og styrker samholdet i Sørabygda.
 3. Vi i IL Havdur er en positiv omdømmebygger for idrettslaget, kommunen og for våre
  samarbeidspartnere.
 4. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du også forsterke samholdet innad i din bedrift.
  Samt eierskapsfølelsen og stolthetsfølelsen til dine ansatte, ved å være synlig på våre arenaer.
 5. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du også forsterke merkevaren din.
 6. Gjennom samarbeid med IL Havdur kan du å øke omsetningen din ved å være synlig på våre arenaer.

Det finnes en rekke muligheter for profilering hos oss.

– Logoeksponering via drakt og klubbklær. – Logoeksponering via skilt. – Logoeksponering via digital markedsføring.

I tillegg til ulike tilskudd, offentlige midler, inntekter ulike dugnader ber vi om støtte fra det lokale næringslivet.

Sammen skaper vi idrettsglede og samhold.

Ønsker din bedrift – å være synlig i vårt idrettslag ?

Ta kontakt med daglig ledere for pris osv

mvh Linda Reke 93 03 63 41

 

 

 

 

 

 

Flaskeinnsamling 20. januar 2021 ved Havdurhuset.

Styre i Havdur har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på flaskeinnsamlingen vi hadde i Desember.

 • Det var enkelt å bidra med tomflasker
 • Alle har flakser
 • Det var en dugnad alle kan være med på.
 • Kjekt å treffes ved Havdurhuset
 • Dette skulle vi gjort oftere – traff mange kjente osv.

Det er flere som oppfordrer oss til å forsete med flaske innsamling.

Havdur ønsker å være en av de første klubbene som på sikt går vekk fra direkte salg av produkter via medlemmer.

Fokuset er å finne dugnader hvor vi i felleskap kan bidra som en stor klubb og få inn penger. Og da er flaske innsamling en godt alternativ.

NB! Havdur har takket nei til dugnad på Landstreffet mai 2021 i Kongeparken – pga innsatsen antall dugnadstimer vi bidrar med, står ikke i samsvar med inntekten vi får inn.

IL Havdur skal nå ha flaske innsamling 1 gang hver mnd- ved Havdurhuset – neste innsamling blir onsdag 20.januar. kl 17-19

Håper dere alle er med å støtter opp om dette – og samler flasker til oss.

Tusen takk for gode tilbakemeldinger – gleder oss til å se dere igjen ved neste flaskeinnsamling.

Hilsen Styrer og dugnad ansvarlige i Håndball/ Bjørn Helge Fotball/ Janne