Skip to content

Til medlemmer i IL Havdur

Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i IL Havdur 2023
Ekstraordinært årsmøte 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 29.august.2023

Årsmøtet avholdes den 13.09.2023 kl 20.00 i Havdurhuset.

Under følger saklisten for ekstraordinært årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7: Behandle saker som kommer frem av sakliste

 

7.1 Godkjenne renovering av Havdurhuset.

7.1.1 Tilstandsrapport Havdurhuset

7.1.2 Tilstandsrapport elektrisk anlegg

7.1.3 Kostnadsoversikt ( kommer snart)

 

7.2.Godkjenne overføring av Senior Kvinnelaget fra IL Havdur til Sola FK.              

7.2.1 Samarbeidsavtale mellom Havdur og Sola

7.2.2 Avtale mellom IL Havdur og Sola FK for overføring av damelaget 3. divisjon

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i IL Havdur.