Skip to content

Fra høsten 2023 får alle barn mellom 8-14 år som er bosatt i Sola, 1000 Kroner pr halvår som dekker kostnader til fritidsaktiviteter.

Fritidsaktiviteter er en av de aller viktigste arenaene for forebygging, inkludering, vennskap og fellesskap for barn og unge. I Sola er vi opptatt av at alle skal ha like muligheter til å delta i aktiviteter på fritiden.

Kan tas i bruk fra høsten 2023

Fritidskortet kan brukes til betale for fritidsaktiviteter allerede fra høsten 2023. Hvis barnet ditt skal begynne på en ny aktivitet til høsten kan det være det lurt å søke om plass på fritidsaktiviteten allerede nå. Fritidskortet gjelder fra og med året barnet fyller 8 år frem til og med året barnet fyller 14 år.

Fritidskortet dekker kostnader på inntil 1 000 kroner pr halvår. Det vil si at hvert barn får utdelt 1 000 kroner til fritidskontoen i august, og 1 000 kroner i januar. Fritidskortet skal gå til å dekke kostnader som kontingent, medlemsavgift og treningsavgift for organiserte fritidsaktiviteter.

Slik får du fritidskortet

Du trenger ikke å søke om fritidskort, men for å få tilgang til fritidskortet må du opprette en brukerkonto på sola.friskus.com.  Deretter oppretter du en fritidskonto for barnet ditt. Hvis du har flere barn skal du opprette én fritidskonto per barn.

Gjennom fritidskontoen får du utdelt 1000 kroner per barn. Når du får ut faktura for medlemskontingent eller treningsavgift, betaler du denne direkte fra fritidskontoen. Hvis fakturaen er under 1000 kroner, vil restbeløpet være tilgjengelig ut kalenderåret 2023. Restbeløpet kan brukes til å betale for andre fritidsaktiviteter. Det er ikke mulig å spare pengene på fritidskontoen. Dersom du ikke har brukt opp hele beløpet vil kontoen bli nullstilt ved neste utbetaling.

Mer informasjon

Mer informasjon om fritidskortet og brukerveiledning finner du på Sola fritids nettsider. Her er også informasjon til deg som jobber i frivillige lag og organisasjoner.

NB! Informasjon er hentet fra Sola Kommune sin hjemme side.