Skip to content

IL Havdur søker leder for håndball- og fotballgruppen.

Vi i Havdur driver vår aktiviteter fordelt på håndball og fotball.
Håndball og fotball har grupper som består av representanter fra alle de ulike alderskullene i idrettslaget.
Hovedstyret er klubbens øverste organ, og har det overordnede ansvaret, inkludert drift av Havdurhuset.

Vi søker nå etter ny gruppeleder for håndball- og fotballen.

Du vil få muligheten til få:

  • Videreutvikle Havdurs hovedaktivitet.
  • Bidra til et enda bedre oppvekst- og ungdomsmiljø i Sørabygda.
  • Legge til rette for veldig mange gode opplevelser for store og små sambygdinger.
  • Bli kjent med mange nye mennesker og bygge gode relasjoner.

Gruppeleders oppgave.

  • Lede arbeidet i håndball eller fotballgruppen, herunder styrearbeid.
  • Være en pådriver for gjennomføring av aktiviteter i gruppenes års hjul.
  • Samarbeide med daglig leder.
  • Deltakelse i hovedstyremøter.
  • Bygge lag av både små og store Sørabygdinger.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller forslag på andre som du mener vil passe.

Jone Hamre, Styreleder hovedstyret, tlf 976 49 727, epost: leder@havdur.no

Linda Krohn Reke, Daglig Leder, tlf 930 36 341, epost: daglig_leder@havdur.no