Skip to content

År 2023 medlemskontingent + 1.havår treningsavgift er sendt ut via min idrett eller på mail til dere.
Har du ikke mottatt faktura fra oss- ta kontakt.
Er du ikke medlem ? men er aktiv i klubben ? meld deg inn via vår nettside Havdur.no

NB ! Spond er kun en informasjons kanalen – ikke et medlemskap i Havdur.

Medlem i Havdur.
Alle som er aktive i klubben må betaler medlemskontingent og treningsavgift.
Som medlem i Havdur – så er du registrert i Norsk Idrettsforbund.

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov §4.
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem til idrettslaget per kalender år.
Medlemskontingenten kr 200,- pr år.  Februar -sendes ut i min idrett.no og mail.
Familie kontingent kr 500,- sendes ut 1.gang pr år – Februar- via min idrett.no og på mail.
Støtte medlem /verv kr 200

Treningsavgift blir sendt ut pr halvår. Februar og august/september.

  • Ballskolen  kr 150 pr halvår.
  • Mini avdeling 5 år til 12 år  kr 450 pr halvår.
  • Ungdomsavdeling 13år til 19 år kr 550 pr halvår
  • Senior avdeling  fra 20 år til 99 år  kr 850 pr halvår

Alle som har verv i klubben er pliktige til å betale medlemsavgift.
Foreldre og andre som har verv i klubben, betaler passivt medlemskap som støttemedlem.

Lisensavgift betales av den enkelte spiller.

Klubben har gode ordninger ved familier som opplever økonomiske utfordringer.
Ta kontakt.

mvh IL Havdur ( Daglig_leder@havdur.no)