Skip to content

Fritidskort for barn og unge i Sola kommune

Alle barn og unge mellom 6 og 16 år  får inntil 2000 kroner per år som skal dekke kostnader til fritidsaktiviteter. Fritidskortet deles ut digitalt.
Ordningen er universell, det vil si at den gjelder for alle barn og unge i aldersgruppen, så lenge de er bosatt i Sola kommune.

På Sola Fritids nettsider finner du informasjon om alt du trenger å vite: Fritidskortet – Sola Fritid.

Vi gjør oppmerksom at  det ikke er mulig å få tilbakebetalt etter at faktura er betalt. Husk derfor å bruke fritidskortet FØR du betaler fakturaen.

Alle henvendelser knyttet til registrering og spørsmål om ordningen kan rettes til fritidskortet@sola.kommune.no .